فروشگاه کسب و کار

جذب فوری ثروت

جذب فوری ثروت

جذب فوری ثروت

جذب فوری ثروتچطور با یک میلیون سرمایه ی اولیه صاحب ۱۲۰ میلیارد سرمایه شویم؟
۹۵ صفحه
 
آنچه در کتاب جذب فوری ثروتمی آموزید…
فرمولی ۷ مرحله ای برای جذب فوری پول و ثروت به زندگی شما
چگونه بر باورهای مخفی ای که پول و ثروت را از شما دور می کند غلبه کنید و آنها را برای همیشه حذف کنید؟
چگونه از فرمول تضمین شده جذب فوری ثروت استفاده کنید تا ثروت و پول در زندگی تان جاری شود؟
سود مرکب، بزرگترین راز ثروتمندان که می تواند زندگی مالی شما در زمان…

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا