فروشگاه کسب و کار

می خواهم یک کسب و کار اینترنتی راه بیاندازم از مجا شروع کنم؟

می خواهم یک کسب و کار اینترنتی راه بیاندازم از مجا شروع کنم؟

می خواهم یک کسب و کار اینترنتی راه بیاندازم از مجا شروع کنم؟

در این کتاب می خوانید:عنوان کتاب سئوالی است که خیلی ها از من می پرسند.با یک مثال شروع کنیم:اگر تا حالا نرفته باشیم کوه و به خاطر تعریف هاایی کاه شانیدیمهوس کوهنوردی به سرمان بزند آن وقت اولین کاار عاقنناه ایاناست که راجع به کوهنوردی پرس و جو کنیم و بعد شرایط آن را باشرایط و توان خود بسنجیم.
ببینیم از پس آن بر می آییم؟اصن ارزش رفتن دارد؟با عنقه و عقاید ما جور است؟و …بعد از تصمیم قطعی برای کوهنوردی نوبت انتخاب کوه است.از میان این همه کوه…

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا