فروشگاه کسب و کار

۲۱ نکته ی اساسی در ایمیل مارکتینگ

21 نکته ی اساسی در ایمیل مارکتینگ

۲۱ نکته ی اساسی در ایمیل مارکتینگ

رمز و راز موفقیت در تبلیغات از طریق ایمیل
اگر دنیای دیروز را دنیای تکنولوژی بدانیم،دنیای امروز را میتوان دنیای ابزارهادانست. گسترش تکنولوژی و کاهش محدودیت دسترسی به دانش، عملاً باعث شدهسطح تکنولوژی در فرهنگها و جوامع مختلف، مشابه یا لااقل قابل مقایسه باشد.آنچه امروز میتواند رشد و توسعه یا توقف و پسرفت یک فرهنگ و جامعه رااست. به عبارت دیگر به کار گرفتن دانش » ابزارسازی و ابزار شناسی « ، مشخص کند
اگر فکر می کنید تبلیغات ایمیلی شما…

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا