یک جمله یک عکس

🤔 یک جمله یک عکس (۱۲)

قطره اشک

خدایا! توراشکر می کنم که به من عرفان دادی تا همه فشارهاو دردها را تحمل کنم،همه دنیا را پشیزی شمارم،حیات را به قطره ای اشک تقدیم کنم.

ای خدای بزرگ ، ای آن که نمونه های بزرگی چون حسین به جهان عرضه کرده ای ، ای آن که برای اتمام حجت به کافران وجودت دنیای سیاهی ها و تباهی ها را به آتش وجود حسین ها روشن نموده ای ، ای آن که راه پرافتخار شهادت را ، برای آخرین راه جلو انسانها باز کرده ای ، ای خدا ، ای معشوق من ، ای ایده آل آرزوهای مردم عارف ، به من توفیق ده تا مثل مخلصان و شیفتگانت در راهت بسوزم و از این خاکستر مادی آزاد گردم .

قبول شهادت مرا آزاد کرده است ، من آزادی خود را به هیچ چیز، حتی به حیات خود نمی فروشم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از : bazchamran.ir

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا