اعتماد به نفس

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس – گام دهم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس – گام دهم

گام دهم: مسئولیت پذیرى  انسان هایى که اعتماد به نفس عالى دارند، انسان هاى مسئولیت پذیرى هستند و انسان هاى مسئولیت پذیر انسان هایى هستند که هر روز با پذیرفتن مسئولیت هاى…
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام نهم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام نهم

گام نهم: احساس رهبرى و خوان امید ایران انسانهایى که اعتماد به نفس عالى دارند همواره احساس رهبرى و مدیریت امور را دارند. این امرى است که فردى مثل شما که به گونه…
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام هشتم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام هشتم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفسعالی  گام هشتم : در تکنولوژى فکر انسان ها را به دو دسته تقسیم کردیم از ویژگى هاى انسان هاى نوع یک این است که در…
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام هفتم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام هفتم

گام هفتم : اقتدار در مقابل ضعف، انسان هایى که داراى اعتماد به نفس هستند خود را اسیر دست مسائل و رخدادهاى زندگى نمى بینند، بلکه همواره احساس قدرت مى کنند و بر این باورند که مسایل را…
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام ششم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام ششم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی  گام: ششم خودباورى و خودمحورى در راستاى خدا محورى. شما به عنوان یک انسان متحول شده با تکنولوژى فکر، باور دیگرى از خود دارید، اینگونه باور دارید که در کل…
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام پنجم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام پنجم

گام پنجم: خود احساسى ( احساس خود شایستگى، خود سالارى و احساس)  شخصیت انسان تکنولوژى فکرى باید مرتباً خود را احساس کند، احساس شایستگى، احساس زیبایى خود، احساس شخصیت خداگونه خود و احساس خودسالارى. انسانهایى که در دنیایى از خودآگاهى…
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام چهارم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام چهارم

گام چهارم : خودیابى ( من کیستم ) پاسخ این سوال در سیستم خودآگاه، شما را به فکر وا مى دارد که شخصیت خود را مورد ارزیابى و اصلاح قرار دهید، در ضمیر ناخودآگاه…
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام سوم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام سوم

گام سوم: تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها. عامل تضمین اجراى گام دوم اعتماد به نفس است. در دنیاى خود نشانه هایى تعبیه کنید که این نشانه ها هر…
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام دوم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام دوم

گام دوم: خود هشیارى، خود بیدارى و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه خود. ” Self Consciousness “ انسانى که هر لحظه برخود نظر مى کند و بر ضمیر باطنش القاء مى کند که او دیگر آدم سابق نیست…
۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام اول

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام اول

گام اول: یاد و اعتماد و اتکال به قدرت و یارى خداى رحمان. خداوند از انسانهایى که به او ایمان آورده باشند، دفاع مى کند. انسانى که بتواند در هر…
دکمه بازگشت به بالا