یک جمله یک عکس

🤔 یک جمله یک عکس (۱۰)

با ثروت نمی توانید در قلب مردم نفوذ کنید، ولی با اخلاق می توانید در قلب آنان جای گیرید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(حضرت محمد ص)

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا