مناسبتها

⚫️ دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا

 

 

⚫️ دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا

گاه می گوید پدر گاهی حسن گاهی رضا ⚫️

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا