سبک زندگیشادی و اندوه

😊 شادی و اندوه – (۱۱) 😞

 

 

راه رسیدن به احساس رضایت

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

گفتیم: «راه رسیدن به شادی پایدار، رسیدن به احساس رضایت است». امّا برای رسیدن به «احساس رضایت» چه باید کرد؟

به عبارت دیگر، هدف خدای مهربان، رضایت انسان است. امّا راه خدای حکیم برای رسیدن به این هدف چیست؟

*راه رسیدن به احساس رضایت*

وقتی خدای مهربان سوگند یاد میکند، معنایش این است که بعد از سوگند، مطلبی خیلی مهمّ را بیان میکند و وقتی هم که خدای مهربان چند بار سوگند یاد میکند، معنایش این است که بعد آن سوگندها مطلبی خیلی خیلی مهم را بیان میکند.

تنها جایی که در قرآن کریم خدای مهربان، هفت یا یازده بار –  بر اساس اختلاف نظر بین مفسرین – سوگند یاد کرده است، در سوره ی شمس است که بعد از آن سوگند فرمود: «قَد اَفلَحَ مَن زَکّاها و قَد خابَ مَن دَسَّاها» یعنی: هر کس نَفْس‏ خود را پاک کند رستگار شد و کسی که آن را آلوده کند نومید شد.

حسادت، بخل، ریاء، نفاق، کبر، عجب، ترس از غیر خدا، مرگ، فقر، بیماری، عیب، آرزوهای بلند، گناه، از دست دادن نعمت یا عزیزان، نگرانی از آینده یا گذشته و …  مانع خوشبختی، و رستگاری هستند. یعنی نمیگذارند انسان احساس رضایت داشته باشد و به شادی پایدار برسد؛ مثلاً شخص حسود، نسبت به داشته های دیگران عکس العمل منفی از خودش نشان میدهد و از داشته های دیگران ناراحت میشود. پس حسادت که از عوامل نارضایتی است و مانع شادی میشود.

اگر کسی خواهان احساس رضایت و شادی پایدار است باید نفس خود را از رذائل اخلاقی پاکسازی کرده و  به فضائل اخلاقی آراسته نماید. پاکسازی نفس از رذائل و آراسته کردن آن به فضائل ناممکن نیست.

ان شاء الله ما در پستهای بعدی در مورد هر یک از آنها سخن میگوییم.

منتظر باشید 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده : آیت الله سیدحبیب الله قدمی

« سلسله مطالب شادی و اندوه »

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا