اخبار کسب و کار

📢 ایجاد ۵۶ هزار شغل از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اشتغال زایی به واسطه شرکت های دانش بنیان گفت: تاکنون به واسطه این شرکت ها ۱۴ هزار شغل مستقیم و ۴۲ هزار شغل غیرمستقیم برای جوانان کشور ایجاد شده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر،دکتر بهزاد سلطانی رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی داشت: در حال حاضر ۳ هزار و ۳۳۰ طرح از شرکت های دانش بنیان به صندوق ارائه شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۶۰ طرح در دست بررسی است گفت: هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان تقاضای این ۶۶۰ طرح بوده است.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: همچنین هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بعد از بررسی طرح ها مصوب می شود.
وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۰۰ طرح از میان طرح ها تعیین تکلیف شده اند افزود: از این میان هزار و ۸۰۰ طرح برای اجرا و حمایت به تصویب رسیده که رقم تصویب برای این طرح ها برابر با هزار و ۳۰ میلیارد تومان است؛ از این هزارو۳۰ میلیارد تومان، ۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
سلطانی با اشاره به مصوبات بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: صندوق توسعه ملی اعتبار امسال صندوق را به خزانه ملی داده است و اکنون ۶۰۰ میلیارد تومان در خزانه موجود است؛ ۱۸۰ میلیارد تومان در ماه گذشته به صندوق داده شده و ۳۲۱ میلیارد تومان از بودجه صندوق هنوز در خزانه وجود دارد.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه کل مبلغ پرداخت شده برای کلیه خدمات از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی برابر با ۶۷۳ میلیارد تومان بوده است گفت: ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح های مصوب پرداخت شده و مابقی مبالغ تخصیص یافته بر اساس میزان پیشرفت طرح ها پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۶۱۲ میلیارد تومان میزان تعهد پرداخت باقی مانده به طرح های دانش بنیان از سوی صندوق بوده است گفت: بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ تقاضای وام در مقابل ۱۲۰ تقاضای مشارکت از سوی طرح ها و شرکت ها دریافت شده است.
سلطانی با اشاره به مبالغ تخصیص یافته به تفکیک نوع ماموریت صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: هزار و ۹ میلیارد تومان بابت تسهیلات، ۲۱ میلیارد تومان بابت ضمانت نامه ریسک پذیرفته شده، ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات به صندوق های پژوهش و فناوری، ۵۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری و مشارکت، ۱۰۰ میلیارد تومان منابع پشتیبانی و خدمات اهرمی، ۲۲۰ میلیارد تومان به دفاتر کاری شرکت های دانش بنیان و دو میلیارد تومان در راستای توانمندسازی شرکت ها پرداخت شده است.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه مجموع مبالغ تخصیص یافته برابر با هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان بوده است، گفت: مبلغ دریافت شده از دولت هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان بوده است؛ سرمایه مندرج در بودجه سال ۹۵ تاکنون دریافت نشده است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۴ هزار شغل مستقیم و ۴۲ هزار شغل غیرمستقیم از طریق شرکت های دانش بنیان ایجاد شده است، گفت: نزدیک به ۵۶ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم از طریق شرکت های دانش بنیان ایجاد شده است.
وی با اشاره به وضعیت فناوری استان ها، اظهار داشت: در حال حاضر ۷ استان از نظر فناوری فعال هستند که هزار و ۲۳۸ طرح از سوی این استان ها به صندوق مراجعه شده و به تصویب رسیده است؛ مجموع مبلغ حمایتی از این تعداد طرح برابر با ۷۸۶ میلیارد تومان بوده است.
سلطانی با اشاره به وضعیت خاتمه طرح ها بعد از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: تعداد ۳۷۸ طرح با مبلغ ۱۳۶ میلیارد تومان به عنوان طرح های خاتمه یافته موفق هستند که ۲۲ طرح نیز به عنوان طرح خاتمه یافته ناموفق هنوز به نتیجه و محصول نهایی نرسیده اند.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به تسهیلات مصوب به تفکیک حوزه فناوری گفت: بیشترین طرح ها در حوزه فناوری زیستی بوده که بیشترین اشتغال را داشته است؛ بعداز فناوری زیستی، الکترونیک و کنترل، تجهیزات پیشرفته سخت و تولید، فناوری اطلاعات و ارتباطات، محصولات پیشرفته، داروهای پیشرفته، تجهیزات مواد پیشرفته نفت، مواد پیشرفته، هوافضا، فناوری نانو، اپتیک و فتونیک، انرژی های نو و وسایل، ملزومات و تجهیزات به ترتیب بیشترین طرح ها را به صندوق نوآوری و شکوفایی ارسال و مورد حمایت قرار گرفته اند.
وی افزود: طرح هایی که خاتمه یافته ناموفق بوده اند و پول صندوق را نتوانند بپردازند از دانش بنیانی خارج خواهند شد و به لیست خاکستری صندوق اضافه می شوند.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی یک موسسه عمومی غیردولتی است گفت: این موضوع کمک می کند تا با شرکت های دانش بنیان کار کنیم و به آنها تسهیلات ارائه دهیم.
وی با اشاره به مقایسه تصویب طرح ها از سال ۹۲ تاکنون خاطرنشان کرد: در سال ۹۲، چهار طرح با مبلغ سه میلیارد تومان، در سال ۹۳، ۲۵۵ طرح با ۶۲ میلیارد تومان، ۹۴، ۵۲۷ طرح با ۳۱۳ میلیارد تومان و در سال ۹۵ هزار و ۳۳ طرح با ۶۵۲ میلیارد تومان به تصویب رسیده است.
سلطانی با بیان اینکه از سال ۹۲ تاکنون تعداد طرح ها افزایش یافته است عنوان کرد: مجموعا در این چهار سال هزار و ۸۲۰ طرح به میزان هزار و ۳۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده است.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به برنامه های سال آینده صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه افزود: در بودجه سال آینده مصوب شد از محل سود بانکی برای شرکت های دانشگاهی که دانش بنیان نوپا هستند اعتباری در نظر بگیریم.
به گفته وی، باید پایان نامه های کاربردی در دانشگاه ها تشویق به راه اندازی شرکت دانش بنیان شوند که بنا داریم سرمایه گذاری خطرپذیر روی این طرح ها داشته باشیم.
وی افزود: تامین محل استقرار شتاب دهنده ها، افزایش میزان تسهیلات شرکت های نوپای فعال تا ۳۰۰ میلیون تومان، ارائه خط اعتبار به صندوق های پژوهش و فناوری از دیگر برنامه های این صندوق در سال ۹۶ خواهد بود.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان به عنوان یک نماد فناوری ایرانی و مرکز خدمات رسانی به شرکت های دانش بنیان با وجود پنجره واحد به خدمات رسانی در سال ۹۶ شناخته می شود.
سلطانی افزود: یک طرحی به صورت آزمایشگاهی در صندوق برای کمک به ایجاد چند شرکت یکپارچه ساز تصویب شده تا شرکت های کوچک تر به یک شرکت بزرگ وصل شوند و یک پروژه بزرگ را در پیش بگیرند.
وی تاکید کرد: از چند ماه پیش تاکنون سرعت کار در صندوق نوآوری و شکوفایی افزایش یافته؛ با آسیب شناسی هایی که انجام داده ایم نقاط ضعف خود را برای افزایش ارزیابی طرح ها با ارائه راه حل برطرف کرده ایم.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر اینکه شرکت های دانش بنیان می توانند اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان را محقق کنند، گفت:در واقع شرکت های دانش بنیان اشتغال زیادی ایجاد کرده اند و می توانند فرموده مقام معظم رهبری که در خصوص تحقق اقتصاد دانش بنیان است را به مرحله اجرایی برسانند.
سلطانی با بیان اینکه جریان تحولات نوآوری و فناوری کشور آغاز شده است، گفت: در واقع هزار و ۸۰۰ طرحی که مورد حمایت قرار گرفته اند سال آینده شکوفا خواهند شد که این موضوع می تواند در اشتغال کشور موثر باشد.
وی افزود: اشتغال زایی برای جوانان کشور از طریق مرسوم ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد اما اشتغال زایی از طریق شرکت های دانش بنیان ۱۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.
طبق آماری که صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه کرده آمده است تعداد مصوبات صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، صددرصد افزایش یافته است. مجموع مصوبات سال های ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۷۸۶ طرح بوده و تعداد طرح های مصوب سال ۹۴، ۵۲۷ مورد بوده در حالی که مصوبات صندوق در سال ۹۵ به تنهایی هزار و ۳۳ مورد بوده است.
ارزش ریالی مصوبات در سال ۹۵، بالغ بر ۶۵۲ میلیارد تومان بوده که این رقم نسبت به سال ۹۴، ۱۰۸ درصد رشد داشته است. تصویب ۱۳۳ طرح در بهمن ماه ۹۵ یک رکورد بی نظیر در نظام ارزیابی و تامین مالی کشور است که حاکی از تلاش بی وقفه مجموعه صندوق نوآوری و شکوفایی بوده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از : kasbokarnews.ir

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا