مناسبتها

🌺 عید فطر 🌺

عید فطر

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

طی شده ماه خدا برهمه عید آمده است
مومنین را خبر فطر سعید آمده است

بعد یکماه اطاعت زخداوند کریم
رمضان رفته وشوال پدید آمده است

کند آواز فرشته زسوی عرش خدا
مومنین،برگه ی اعمال، سپید آمده است

موسم مزد بود بنده ی فرمانبردار
روز مایوسی شیطان پلید آمده است

حق در این روزکند بخشش بی اندازه
هرچه خواهی بطلب روزامید آمده است

سفره گسترده خدا، تاکه توافطار کنی
روزه آخرشده وفصل جدید آمده است

بهر شکرانه بده فطریه ای از مالت
رستگاری به زکات تو نوید آمده است

مومنان گرد هم آیند به انجام نماز
موسم خنده وگفتار وشنید آمده است

فرج حجت حق عیدی احسن باشد
العجل بر لب ما ذکر اکید آمده است

 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

شاعر : اسماعیل تقوایی

 

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا