فناوری

“ارزش برای بسیاری” جایگزین “ارزش برای پول” خواهد شد

“VALUE FOR MANY” WILL REPLACE “VALUE FOR MONEY”
“ارزش برای بسیاری” جایگزین “ارزش برای پول” خواهد شد


فناوری ها و قابلیت های حاصل از تحولات دیجیتالی باعث ایجاد الگوهای جدید کسب و کار می شود که نتیجه آن تغییر پندارش (پارادایم) فوق می شود، یعنی ارزش برای همه جایگزین ارزش برای پول می شود. برخی مصادیق این تغییر به شرح زیر است:
۱- خرید گروهی Group Buying
2- محصولات قیمت پایین Low Cost Products
3- مالی خُرد Micro Finance
4- شراکت – هرچی مال توست مال من است Sharing – What is yours is mine
5- سلامت استطاعتی Affordable Healthcare
6- شخصی و سفارشی سازی Personalization & Customization
7- خلق مشترک Co-Creation
8- درحال رفتن بپرداز Pay as you Go
9- یکبار تجربه One – Off Experience

در کدام ابعاد شکل دهنده فضای سایبر طی ۵ تا ۱۰ سال آینده اتفاق می افتد؟ راهبرد پابرجا برای مواجهه هوشمندانه با این تغییرات چیست؟
۱- رایانه و قدرت پردازش

۲- معماری و شبکه

۳- حجم حافظه و ذخیره سازی

۴- تور حسگری

۵- ارتباطات و پهنای باند

۶- نرم افزارها و خدمات برخط

۷- هوشمندی و تصمیمات مستقل

۸- ارتباط و کنترل سامانه های سایبر فیزیکی

۹- شبیه سازی و واقع نمایی
مهمترین راهبرد پابرجا برای مواجهه با آینده مبهم، ارتقای قابلیت‌های بنیادی مانند کیفیت و دانش نیروی انسانی، ساختار چالاک و یادگیرنده، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه پیشرفته، آینده پژوهی، شبکه سازی، ارتباطات علمی بین المللی، و توجه جدی به نوآوری و زیست بوم پیشرفت فضای سایبر می باشد.

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا