مثبت اندیشی

💖 مثبت اندیش باش تا کامروا باشی – قسمت شانزدهم

ویژگی کلی افراد مثبت و منفی اندیش

 

افراد مثبت اندیش 🙂

+ با وجود تفکر درباره ی گذشته و آینده، در زمان حال زندگی می کنند و از آنچه دارند راضی و خشنود هستند.

+ از نظر درست و منطقی دیگران استقبال می کنند و برای رد نظرات نادرست، حتما دلیل منطقی دارند.

+ در گفتارهای خود از کلمات و عبارات مثبت و امیدبخش استفاده می کنند.

+ همیشه سعی می کنند با تلاش به موفقیت برسند و اگر در کاری موفق نشدند، عامل را ابتدا در خود و سپس در شرایط بیرونی جستجو می کنند.

+ همیشه قبل از عمل یا صحبت کردن، فکر می کنند. به همین دلیل، کم تر دچار خطا و اشتباه یا ضد نقیض گویی می شوند.

+ چون دارای ذهنی مثبت هستند، می توانند افکار خود را کنترل کنند.

+ اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی اظهار نظر کنند، با وجود تفکر در جنبه های منفی، موارد مثبت آن را بیان می کنند و موضوع را به فال نیک می گیرند.

+ مشکلات را ناچیز گرفته و برای حل آنها از توانایی خود و راهنمایی دیگران استفاده می کنند.

+ اغلب اوقات بشاش، سرزنده، پرانرژی، توانا و خوش مشرب هستند.

+ همه چیز در آنها زیبا و لذت بخش بوده و سعی می کنند از مواهب زندگی بیش ترین استفاده را ببرند.

+ در ارتباط های اجتماعی خود با دیگران، حسن نظر دارند(مگر خلاف آن را ببینند) و سعی میکنند در حد توان به دیگران خدمت و کمک کنند.

 

افراد منفی اندیش 🙁

– همیشه از وضعیت موجود در گذشته خود شکایت دارند و نسبت به آینده بدبین هستند .

– غالبآ با نظرات دیگران بدون دلیل منطقی، مخالفت می کنند .

– در گفتارهای خود از کلمات و عبارات منفی به کرات استفاده می کنند .

– در برخورد با کوچکترین مانعی، از تلاش دست می کشند و دیگران را عامل شکست و بدبختی خود می دانند .

– تمرکز فکر ندارند و ضد و نقیض صحبت می کنند و در رفتارهایشان خطا و اشتباه زیاد است (به عبارت دیگر اول عمل می کنند و بعد فکر)

– چون منفی نگر هستند افکارشان بر آنها تسلط دارد .

– اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی نظر بدهند، فقط به جنبه های منفی آن توجه کرده و همان را بیان می کنند .

– از کاه کوه می سازند و از درگیر شدن با مشکلات گریزانند .

– غالباً افسرده، کج خلق، بد خواب، کم اشتها، عصبی و ناتوان هستند .

– همه چیز در نظر آنها غم انگیز و نا امید کننده است و از آنچه دارند، هیچ لذتی نمی برند .

– در ارتباط های اجتماعی خود به همه کس و همه چیز شک و سوءظن دارند و فکر می کنند که همه علیه آنها توطئه می کنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از : skylove.ir

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا