سبک زندگیشادی و اندوه

😊 شادی و اندوه – (۱۲) 😞

حسادت عامل اندوه است پس درمانش کنیم

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

یکی از عوامل اندوه “حسادت” است.

اگر شما از نعمتی که دیگران دارند – مثلِ زیبایی، مال، جمال، علم، قدرت و … – ناراحت میشوید، حسود هستید، اگرچه آرزوی زوال و نابودی آن نعمت را نکنید.

مراتب حسادت: کمترین مرتبه حسادت این است که بعد از آگاهی از نعمت دیگران، اشک در چشمان ما جمع شود و مجبور شوید پلک بزنید. مرتبه ی بالاتر این است که بعد از آن، آهی بکشید و مراتب بالاتر این است رنگ رخسار شما تغییر کند و تا مدتها به آن فکر کنید و خوابتان نبرد یا حرفهایی بزنید و کارهایی کنید.

ضرر حسادت: حسادت نمیتواند با حسادتش به صاحب نعمت آسیبی برساند بلکه فقط به روح و جسم خودش آسیب وارد میکند! علاوه بر اینکه اگر این رفتارش ایراد به خدا باشد سبب نابودی ایمان میشود!

درمان حسادت: برای درمان حسادت و از بین بردن یکی از عوامل اندوه و جایگزین کردن شادی چه باید بکنیم؟

هر گاه شما احساس حسادت کردید، فوراً از درون با خودتان حرف بزنید و بگوید: «خدایا این نعمت را تو به او دادی، بهتر از آن را به من بده».

امام سجاد (ع) میگوید:

خدایا بر محمد و آلش درود بفرست و سینه ام را از حسد تهی گردان تا به هیچیک از آفریدگانت بر چیزی که به آنها عطا کرده ای حسد نبرم و تا اینکه نعمتی از نعمت هایت را – در دین یا دنیا یا تندرستی یا پرهیزگاری یا گشایش یا آسایش – بر هیچیک از خلق نبینم، مگر اینکه بهتر از آن را بوسیله تو و از جانب تو – که شریکی نداری – برای خود آرزو کنم.

(دعای۲۲صحفیه سجادیه)

آری! اگر ما هم مثل امام سجاد (ع) فکر کنیم و آرزو کنیم، نَه تنها از نعمتی را که دیگران دارند ناراحت نمیشویم بلکه بعد از آن، با دعا کردن بر اثر امیدی که در ما زنده میشود، شاد میشویم. امتحان کنیم.

منتظر باشید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده : آیت الله سیدحبیب الله قدمی

« سلسله مطالب شادی و اندوه »

 

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا